Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Avdrag för dubbelt boende familj

Familiependler

Har du ett gemensamt hem med barn och/eller make/maka som är bosatt i Sverige, räknas du som skattemässig pendlare när hemmet ligger i ett annat EU/EØS-land. Du måste kunna lägga fram vigsel- eller födselseattest som bekräftar ditt familjeförhållande. I tillägg måste du kunna lägga fram dokumentation på den gemensamma bostadsadressen i Sverige - där du är folkbokförd.

Forumstråden för deklarationen 2014

Diskutera och ställ frågor kring deklarationen/selvangivelsen 2014 Deklarationsforum 2014

Deklarationsguiden 2014