Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Oljeplattform i Norge

Oljeplattform i Norge

oljeplattform i norgeEtt jobb på en oljeplattform i Norge är ett jobb i Offshore-sektorn. Offshore betyder "utanför kusten" och omhandlar bla oljeriggar i Norge och upptagning av olja och gas från havet. Offshore-sektorn är en av de branscher i Norge där det finns störst mångfald och variation av yrken. De vanligaste arbetstiderna på en oljeplatform i Norge är att man jobbar två veckor på oljeplattformen och har fyra veckor ledigt. Men det varierar från yrke till yrke.

Jobba på oljeplattform i Norge

Vill du jobba på en oljeplattform i Norge? För att få jobba på en oljeplattform i Norge måste du ha genomgått säkerhetsutbildningen med helivelt (simulerad helikoterkrasch i vatten) den tar 4 dagar och kostar mellan 20-25.000 NOK samt tillfredsställa andra eventuella krav som offshore jobbet kräver. Det finns många kursleverantörer där du betalar för den kurs du behöver. Vi har listat ett utval av kurslevarantörer längre ner på sidan.

utog.no hittar du ett urval av yrkesgrupper i offshore branschen samt vilka kvalifikationer du behöver för att jobba på en oljeplattform i Norge.

Registrera din CV idag!

 • Bli sökbar i Norge!
 • Jobb på mail!
 • Ditt CV som PDF

Registrera din CV hos oss idag så blir du sökbar för norska företag som söker svenskar som vill jobba i Norge.

Registrera din CV

Så får du jobbet på oljerigg i Norge

Utdrag från intervju
Det finns inget facit som jag kan dela med mig men alla måste ha säkerhetsutbildningen med helivelt (simulerad helikoterkrasch i vatten) den tar 4 dagar och kostar mellan 20-25 tusen. Den ska repiteras var 4:e år, då är den bara 2 dagar.
Sen är det precis som med alla andra jobb; vissa har utbildning, vissa har erfarenhet, vissa har tur...

På jobbannonserna brukar det stå vilka kvalifikationer som är "krav", det är nog lättast att leta efter annonser och bilda sig en uppfattning själv om vad som krävs, finns ju så sjukt många bolag som opererar här ute och alla har sina krav.

Teknisk fagskola är det många som gått, kolla Nortrain.no eller Stavanger Maritime tex, annars är petroliumingenjör på universitet en bra utbildning, tror den är på 4 år. Kursen som jag gick på nortrain är sisådär tycker jag själv, kostar en rätt bra slant och det är mkt snack och lite handling på lärarna, men det är bara min personliga uppfattning.
Läs hela intervjun här.

Sök lediga jobb i offshore-sektorn

 • Cribs Norge - 1183 lediga jobb i Norge
  Hos oss hittar du lediga jobb i Norge som norska företag lagt upp för att dom söker svenskar. Leta under yrkeskategorin för onshore och offshore.
 • Petrojobb
  Utval av lediga jobb i offshore-branschen.
 • Rigzone
  Internationell jobbportal för offshore. Leta efter lediga offshore-jobb i Norge.
 • Offshore.no
  Offshore.no är en nyhetsportal men har även ett stort urval av lediga jobb i offshore sektorn.
 • Offshore1.no
  Informationsportal som annonserar ut lediga jobb offshore.

Utbildning & kurser för dig som vill jobba på oljeplattform i Norge

 • Studentum.no/olje_energi_offshore
  Webportal med utbildningar i Norge. Har stor översikt med kurser/utbildningar för dig som vill jobba på oljeplattform i Norge.
 • Stavanger Offshore Tekniske Skole
  SOTS har är en gymnasieskola, yrkesskola och har kursverksamhet. Skolan har fokus på verksamhet som jobbar med offshore och är perfekt för dig som vill jobba på oljeplattform i Norge.
 • Nortrain
  Nortrain är en privat skola med offentligt godkända yrkesutbildningar av yrkestekniker inom petroleumsteknologi med fördjupning i borrning, brunnservice, produktion och havsbottensinstallationer.
 • Utdanning til olje -og gassindustrien
  Översikt över viktiga skolor för utbildning i olja och gasindustrin.
 • SOTS Kurssenter
  Sots har utval i kurs för offshore, onshore och maritima jobb.
  De har samarbete med Stavanger offshore tekniske skole.
 • Offshoreutdanning.no
  Offsshoreutdanning har de kurs du behöver för att få åka ut och jobba på oljerplattform i Norge.

Statistiska Sentralbyrån om Petroliumindustin

 • Skatt, avgifter och ett direkt ägarskap har säkrat den norska staten stora intäkter i petroleumindustrin i Norge. I 2009 kom 27% av den norska statens intäkter från denna sektorn.
 • Genom de nästan 40 år som Norge varit verksamma i petroleumindustrin har norska staten haft intäkter på runt 8000 miljarder norska kronor.
  (Petroleum är ett samlingsbegrepp som används för råolja ofta med naturgas inkluderat)

källa: SSB 2009

Vanliga yrken inom offshoresektorn i Norge


Roughneck/Boredekksarbeider

Roughneck/Boredekksarbeider är ett vanligt ingångsyrke för dem som vill jobba inom offshoresektorn. Du ansvarar för praktiska uppgifter på däck på oljeplattformen.

Vanliga arbetsuppgifter som Roughneck:

 • Driva rotations- och slagborrsmaskiner samt utrustning för att borra olja- och gasbrunnar
 • Rensa och byta borrsträngar, packningar och rör
 • Underhåll av utrustning och att sätta borrör på rätt plats
 • Fjärrstyra hydraulisk och mekanisk utrustning
 • Ha beredskapsuppgifter

Till toppen

Drilling supervisor / Boreleder

Jobbet innebär ansvaret att se till så att brunnarna blir borrade enligt planerat tidsschema och pris.
En drilling supervisor/boreleder är ute med manskapet och ser till att alla följer rutiner och säkerhet på riggen. Borrledaren ser också till att borrningsarbetet följer det planerade tidsschemat –upprepning?
Till toppen

Driller / Borer

Vederbörande är ansvarig för och leder arbetsoperationer på borrdäcket, i pumprummet, slambehandlingsområdet samt borrtornet.
Driller/borer följer aktiviteter och tolkar de olika signalerna som brunnen informerar angående gas och vätsketryck. Skulle en situation uppstå, så är det drillern/boreren som är ansvarig så att nödvändiga åtgärderna blir genomförda.
Till toppen

Assisterande borer

Har ansvaret för att lägga tillrätta arbetsoperationerna på borrdäcket, i borrtornet, slambehandlingsområdet och pumprummet, inkluderat förstalinjes underhåll.
Assisterande borer följer med på aktiviteterna och tolkar de olika signalerna som brunnen informerar om berörande gas och vätsketryck. Skulle en situation uppstå så är det boraren som är ansvarig för att nödvändiga åtgärder blir genomförda.
Till toppen

Toolpusher / Boresjef

Ansvarar för borroperationer på borrdäck och oljerigg. Toolpusher/boresjef håller uppsikt över framstegen i borrningsprocessen samt ansvarar för att det är rätt personal och utrustning på plats för att genomföra arbetet. Toolpusher/boresjef jobbar enligt etablerade styrningssystem och har högt fokus på säkerhet.
En Boresjef kan avlösa borer under pauser och deltar i varierande grad i de arbetsoperationer som blir utförda.
Till toppen

Cementer

Cementer genomför cementeringsuppdrag på oljeplattformen. Förutom cementeringsuppdrag i förbindelse med borrning utför en cementer diverse uppdrag under brunnoperationer.
Ett exempel på detta jobb kan vara: trycktest av pluggar och slangar i samband med kompletteringsjobb och pumpjobb samt brunnrensing och brunnstimulering.
Till toppen

Coiled Tubing Operator

Riggar upp och ned tryck på kontrollutrustning samt underhållning av utrustning som blir använda i borrhålen under operationerna.
Till toppen

Coiled Tubing Superintendent

Företagets representant gentemot kunder. Planlägger och är ansvarig för genomförande av operation offshore. Rapporterar till företaget och kunder.
Till toppen

Coiled Tubing Supervisor

Ansvarar för genomförande av operation på däck. Leder riggning av tryck via kontrollutrustning och underhåll av utrustning som blir använt i förbindelse med operationer.
Till toppen

Datatekniker

Ansvarar för operation, underhåll och reparation av instrumentering och IT-baserade styrningssystem. Dataingenjörer och -tekniker erbjuder assistans till användare av datamaskiner
(PC, multimaskiner, tjänstemaskiner i nätverk och stormaskiner) och assistans i användandet av standard programvara för dessa maskiner. Datatekniker och datamaskinoperatörer övervakar, styr och kontrollerar datamaskiner, nätverk och tillhörande enheter som fax, utskriftsenheter, bandstationer, hårddiskar och kommunikationsutrustning eller annan EDB-utrustning som används till registrering, lagring, överföring, bearbetning och presentation av elektroniskt lagrad digital data.

Arbetsuppgifterna till en datatekniker:

 • Assistera användare av PC vid installation av utrustning och standardiserad (basis) programvara samt när det uppstår problem vid användandet.
 • Installera ny programvara på centrala datorer i nätverk, konfigurera operativsystem och annan standardiserad (basis) programvara.
 • Installera och anpassa yttre EDB-enheter anpassade till PC och andra typer datorer.
 • I samarbete med systemutvecklare installera, underhålla och uppdatera dataprogram och anpassa programmen till de datorerna som ska användas till de standardiserade (basis) programmen de ska samverka med. 

Till toppen

DP och kontrollromsoperatør

Ansvarig för anläggningens positionering och för kontinuerlig säkerhet i kontrollrummet. DP- och kontrollrumsoperatör är också ansvarig navigatör samt ska ta nödvändiga navigations- och varningsmässiga försiktighetsåtgärder.

Arbetsuppgifterna till en kontrollromsoperatør:

 • Se över den Dynamic Positioningsutrustningen.
 • Planlägga (Dynamic Positioning) DP -operationer.
 • Tjänstgöra (Dynamic Positioning) DP -skift.

Till toppen

Elektriker

Ansvarar för drift och underhåll av elektronik och instrumentering. Elektriker, tekniker och liknande sätter ihop, justerar, installerar och reparerar elektroniska maskiner och elektriska utrustning samt utrustning i fartyg och borriggar.

Arbetsuppgifterna till en elektriker:

 • Sätta ihop, justera och reparera olika elektriska maskiner och motorer, generatorer, instrument och kontrollapparater eller elektriska komponenter av hissar och liknande.
 • Sätta ihop, justera och reparera elektriska delar i hushållsapparater, industrimaskiner eller elektriska apparater i fartyg och plattformer.
 • Installera, underhålla och reparera samt koppla in elektriska ledningsnät och tillhörande utrustning som säkringar, brytare, kontakter, kopplingsboxar etc.i fartyg och plattformer.
 • Utföra regelmässig installation, montage, sammankoppling, justering och reglering av elektrisk utrustning för bestämda ändamål inom ett givet område.
 • Utföra felsökning och efterbehandling av fel på elektrisk anlägg/utrustning.

Till toppen

Offshore forpleiningssjef

Ansvarig för inköp och tillagning av mat på plattformen. Forpleiningssjef/ restaurangchef förbereder och lagar mat på offshoreplattformer och ombord på fartyg.

Arbetsuppgifterna till en forpleiningssjef:

 • Planera, förbereda och tillaga måltider.
 • Planera, övervaka och samordna köksarbetet

Till toppen

Roustabout / Hjelpearbeider / Dekksarbeider

Detta är ett ingångsyrke för att jobba offshore. Du jobbar på däck och avlöser personal på boredekk (borrdäcket). Hjelpearbeideren(hjälparbetaren) jobbar på däck i ett team på 3-4 personer där kranföraren är chefen.

I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Använda rotations- och slagborrmaskineri samt utrustning för att borra olja- och gassbrønner.
 • Fjärrstyra hydraulisk och mekanisk utrustning.
 • Rensa och byta borrsträngar, bussningar och rör.
 • Underhåll av utrustning och sätta borrör på rätt plats.
 • Ha beredskapsprövningar som brandvakt, rökdykare, MOB-båt och helivakt (helikoptervakt).
 • Rengöra däcket.
 • Ta emot containrar.
 • Placering av utrustning

Till toppen

Hydrauliker

Ansvarig för drift och underhåll av hydrauliska system och utrustning, samt assistera undervattensingenjörer. Hydrauliker utför arbete i maskiner på fartyg, reparerar och underhåller mobila och stationära förbränningsmotorer och drivverk, t.ex. på båtar och plattformer.

I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Reparera och underhålla drivverk, aggregat, hydrauliska, pneumatiska och elektriska system på mobila och stationära förbränningsmotorer och drivverk .
 • Utföra maskinskift
 • Underhålla maskiner
 • Rengöra och underhålla maskinrum.
 • Underhålla pumpar och pumprum på oljefartyg.
 • Använda tillgänglig datateknologi för att lösa uppgifter som att skriva arbetsorder och hitta rätt artikelnummer.

Till toppen

Industrimaler

Förbehandling och uppbyggnad av ett korrosionshindrande system på stålkonstruktioner. Industrimaler (målare) påför skyddsbeläggningar, -lack eller -emalj på metall-, trä- eller andra industrivaror.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • använder sig av lack eller annan skyddande beläggning på fartyg och andre offshore installationer.
 • Bedömning av konstruktioner samt klargöra och förbehandla dem.
 • Behandla med skyddande beläggning som färg, lack eller göra ett emaljarbete på metall-, trä- eller andra industrivaror

Till toppen

Isolatør/ kapslere

Isolatörer och kapslere installerar/monterar och reparerar isolationsmaterial i byggnader, pannor, rör eller kyl- och luftkonditionering.

I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Installera plattor av värme- och ljudisolerande material i väggar, golv och tak.
 • Blåsa och packa isolationsmaterial i hål, väggar, golv och tak.
 • Montera fast isolationsmaterial på exponerade ytor som rör, pannor och tankar.
 • Isolera kyl- och klimatutrustning.

Till toppen

Offshore kock

Lagar och förbereder måltider på plattformen.

I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Planera måltider och förbereda samt tillaga mat.
 • Planera, ha uppsyn över och samordna köksarbetet.

Till toppen

Kranfører

Kranföraren ansvarar för och leda organiserade arbeten relaterade till lastning/lasta av lossa, beredning av borrutrustning och annat material, samt ansvarig för första spårunderhåll av kranar och relevant luftutrustning.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Använda och övervaka mobila eller stationära kranar med fasta eller rörliga bommar.
 • Använda och övervaka utrustning för hissar, bränning eller hissar för besättning och material på byggplatser eller i gruvor.
 • Använda och övervaka kabelutrustning.
 • Använda och övervaka maskiner som öppnar och stänger lutande broar.

Till toppen

Kranfører, assisterende

Deltar och är kranförarens ställföreträdare i förbindelse med operationer relaterade till lastning/ lossning, beredning av borrutrustning och annat material. Deltar också i underhåll av kranar och lyftanordningar. Denna tjänst är en upplärningstjänst för framtida kranförare.

I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Använda och övervaka mobila eller stationära kranar med fasta eller rörliga bommar.
 • Använda och övervaka utrustning för upphissning eller lyftning i hiss av besättning och material på byggplatser eller i gruvor
 • Använda och övervaka kabelutrustning som används i förbindelse med besättning och materia.
 • Använda och övervaka maskiner som öppnar och stänger lutande broar.

Till toppen

Loggeingeniør

Tolkar data från loggverktyg som körs ner i hål. Sätter pluggar och genomborrar vid E-Line operationer samt underhåll av loggverktyg.
Till toppen

Maskinromsoperatør

Ansvarlig för övervakning och underhåll av enhetens huvudmaskin. Maskinrumsoperatören kontrollerar och deltar i styrning, underhåll och reparation av mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning samt de viktigaste maskinerna på plattformen.

I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Beställer bränsle och andra förbrukningsvaror till maskinrum och redovisar konsumtionen.
 • Utför teknisk övervakning av installationer, underhåll och reparationer av skeppets maskiner och utrustning för att garantera överensstämmelser gentemot specifikationer och föreskrifter.
 • Vara ansvarig för mekanisk framdrift samt operation av skeppets mekaniska och elektriska installationer.
 • Använda sin kunskap om hur skeppets maskineri och utrustning fungerar för att identifiera och lösa problem .

Till toppen

Matrialforvalter

Ansvarig för enhetens materiallogistik. Materialförvaltare håller sig ajour med register över producerade varor och produktionsmaterial som tagits emot, vägts, levererats, sänds eller lagras.

I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Hålla sig ajour och föra register över lager med hjälp av EDB-program, bekräfta utsändelser av varor, bedöma behov av varor och gå igenom lagervaror.
 • Ordna och kontrollera kvitton på utsända varor samt föra relevanta register.
 • Ta emot, skydda och leverera verktyg, reservdelar eller annan utrustning och hålla sig ajour med relevanta register.
 • Väga varor som mottagits, levererats, producerats eller sänds ut samt hålla sig ajour med relevanta register.
 • Utarbeta innehållsförtäckning över möbler och andra objekt som tas emot för lagring.

Till toppen

Mekaniker

Ansvarig för underhåll och övervakning av mekanisk utrustning. Maskinmanskap underhåller maskinerna på skepp och andra fartyg.
 
I arbetsuppgifterna kan följande:

 • Utföra förändringar på maskiner
 • Underhålla maskiner
 • Rengöra och underhålla maskinrum
 • Underhålla pumpar och pumprum på tankskepp.

Till toppen

Motorman

Motorman utför underhåll och övervakning av mekanisk utrustning. Maskinmanskap underhåller maskinerna på skepp och andra fartyg.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Utföra förändringar på maskiner
 • Underhålla maskiner
 • Rengöra och underhålla maskinrum
 • Underhålla pumpar och pumprum på tankskepp.

Till toppen

Plattformsjef

Plattformschefen är enhetens översta chef och har det överordnade ansvaret för borr- och brunnoperationer, underhåll, stabilitet, förflyttning och förankring. Plattformschefen har också ansvar för manskapets hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Produktionschefer inom olja- och gasutvinning planlägger, leder och samordnar produktion under ledning av administrerande direktör eller i samråd med chefer på andra avdelningar.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Planlägga, leda och samordna verksamheten i samband med varuproduktion, produktion eller tillhandahållande.
 • Ha ansvaret för effektivt resursutnyttjande och för att produktionsmålen uppfylls.
 • Planlägga och leda daglig drift
 • Kontrollera kostnader
 • Övervaka att säkerhetsföreskrifter följs.
 • Ha ansvaret för personaladministration.
 • Representera den interna avdelningen i organisationen samt för externa organisationer och företag.

Till toppen

Pluggspesialist

Ansvarig för sette/trekkeverktøy och pluggar som ev. settes/trekkes. (E-Line operationer).

Radiooperatør

Ansvarig för administrativa uppgifter ombord samt drift av enhetens radiokommunikation. Operatörer av sändning- och telekommunikations utrustning, kontroll av teknisk utrustning för radio- och TV-sändningar, både före inspelning och under direkt kommunikation, samt andra typer telekommunikationssignaler på land, till sjöss eller i flyg.

I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Betjäna och övervaka satelit-, overförnings- och sändningssystem för radio och TV.
 • Betjäna radiokommunikationssystem, satelit-tjänster och "multiplexa" system på land, till sjöss och i flyg.
 • Övervaka praktisk och teoretisk kunskap som sändning, telekommunikationsmaterial och överförningssystem för att identifiera och lösa eventuella problem.

Till toppen

Renholdsoperatør

Rengöring offshore, inkluderar rengöring av stugor och gemensamma områden, assistera och jobba i tvätten. Rengörningspersonal utför rengörningsarbetet i företag, hotell, kontor och andra institutioner.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Dammsuga
 • Tvätta golv
 • Polera möbler
 • Dammtorka, tömma sopptunnor och liknande
 • Tvätta och hålla rent i rum

Till toppen

Senior Boresjef

Ansvarig för borroperationer på borrdäcket. Boresjefen är riggföretagets administratör på riggen och är arbetsledare för teamet. Boresjefen samarbetar tätt med boreleder. Håller översikt över framsteg i borrprocessen, och ser till att det hela tiden finns rätt personal och utrustning på plats för att genomföra arbetet.
Arbetet enligt etablerade styrningssystem och har kontinuerligt stort fokus på säkerhet. En boresjef kan avlösa borer i pauserna och deltar i varierande grad i arbetsoperationer som blir utförda.
Till toppen

Stabilitetssjef

Ansvarig för anläggningens stabilitet är plattform chefens ställföreträdare (stabilitetschef). Ingenjörer och tekniker inom petroleum, utför tekniska arbetsuppgifter i anslutning till metallforskning för att utveckla och förbättra metoder för utvinning av olja och gas, utformning av konstruktioner, drift, systemen för transport och lagring av råolja och naturgas.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Förbättra metoder för utvinning av olja och gas eller testa prototyper.
 • Erbjuda teknisk assistans vid geologisk och topografiska undersökningar och planläggning av olja- och gasutvinning, transportsystem samt bearbetnings- och raffineringsanläggningar.
 • Utarbeta detaljerad uppskattning för storlek på och kostnader för material och arbete vid produktion och installation enligt givna specifikationer.
 • Stå för teknisk övervakning av konstruktion, installation, drift, underhåll och reparation av anläggningar för utvinning, transport, lagring och bearbetning av råolja och naturgas med ändamålet att säkra att regler och föreskrifter blir efterföljda.
 • Använda teknisk kunskap om utvinning av olja och gas, transport och lagring samt principer för att identifiera och lösa eventuella problem.

Till toppen

Stillasbygger(ställningsarbetare)

Specialist i konstruktion av byggnadsställningar, arbetar i petroleumsverksamhet och industri relaterad till petroleumsverksamhet.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Transportera, montera och demontera alla typer av stillas (ställningar).
 • Använda lyftanordningar, vinscher och dirigera lyftkranar.
 • Lära användare av stillaset (ställningarna) säkerhetsbestämmelser och korrekt användning.

Till toppen

Subsea Engineer

Ansvarig för drift och underhåll av BOP. Ingenjörer och tekniker inom petroleum, utför tekniska arbetsuppgifter i förbindelse med metallforskning för att utveckla bättre metoder för utvinning av olja och gas, utformande av konstruktioner, drift, system för transport och lagring av råolja och naturgas.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Förbättra metoder för utvinning av olja och gas eller testa prototyper.
 • Erbjuda teknisk assistans vid geologiska och topografiska undersökningar och planläggning av olja- och gasutvinning, transportsystem samt bearbetnings- och raffineringsanlägg.
 • Utarbeta detaljerad uppskattning över storlek på kostnad för material och arbete vid produktion och installation enligt givna specifikationer.
 • Stå för teknisk övervakning av konstruktion, installation, drift, underhåll och reparation av anläggningar för utvinning, transport, lagring och bearbetning av råolja och naturgas med ändamålet att säkra för att regler och föreskrifter blir efterföljda.
 • Använda teknisk kunskap om utvinning av olja och gas, transport och uppbevaring samt principer för att identifiera och lösa eventuella problem.

Till toppen

Sveiser(svetsare)

Ansvarig för svetsoperationer, modifikationer och fabrikationer. Svetsare använder gaslågor, elektrisk ljusbåge eller andra värmekällor för att smälta och dela eller smälta och sammanfoga metall. Läs mer om svetsare i Norge.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Svetsa metalldelar med hjälp av gaslågor, elektrisk ljusbåge eller andra metoder.
 • Betjäna motstandsmaskiner.
 • Använda blåslampa till att laga och reparera blyforinger, rör och annan blyutrustning.
 • Löda metalldelar.
 • Skära metalldelar med hjälp av gaslåga eller elektrisk ljusbåge.
 • Sammanfoga metalldelar med genom att löda.

Till toppen

Sykepleier, offshore (sjuksköterska)

Medicinsk ansvarig på enheten, sjuksköterskor behandlar, tar hand om och vägleder sjuka, skadade och andra som behöver omhändertagande.

Vanligt kompetens krav till sykepleier(sjuksköterska) offshore:

 • GSK - Sikkerhetskurs, gärna med påbyggnad för fartyg
Offshore hälsotest
 • 3 årig högskoleutbildning som offentligt godkänd sykepleier(sjuksköterska).
 • 1-2 årig relevant special- / vidareutbildning inom akutmedicin är att rekommendera.
 • Minimum 5 års klinisk erfarenhet efter utbildning, varav 3 år inom akutmedicin
 • God skandinavisk skriftligt och muntligt.
   

I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Underhålla hälsomässig beredskap.
 • Ansvarig för att besättningen mår bra ombord, föra journal, rapportering, inköp av mediciner och medicinsk utrustning.
 • Konsultationer/behandling i samband med sjukdom samt samarbete med företagsläkaren.
 • Personliga samtal och hälsoförebyggande arbete
 • Underhåll av medicinsk och teknisk utrustning.
 • Första hjälpen undervisning
 • Tillsyn och uppföljning med hänsyn till livsmedelshygien och allmän hygien
 • Bidra i arbetet med kartläggning och uppföljning av arbetsmiljö.
 • Utföra tillsyn och uppföljning av kemikaliehantering med speciellt fokus på riskbedömning av kemikalier använda i arbetsoperationer.
 • Bidra aktivt i HMS-arbetet ombord i samarbete med skyddsombud och ledningen.
   

Till toppen

Derrickman / Tårnmann

Jobbar på däcket och i tornet på en borriggen, jobbar med att styra rör vid montering av borrsträngen. Sätter upp och opererar borrmaskiner och utrustning samt utför tillhörande uppgifter i borroperationer.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Operera rotations- och slagborrmaskineri och utrustning för att borra efter olja- och gassbrønner.
 • Rensa och byta borrsträngar, bussningar och rör.

Till toppen

Teknisk assistent

Ansvarig för underhåll och övervakning av mekaniska, hydrauliska och elektriska anläggningar. Är teknisk chefs ställföreträdande. Som teknisk assistent kontrollerar och deltar du i styrning, underhåll och reparation av mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning samt maskiner ombord på skeppet.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Beställa bränsle och andra förbrukningsvaror till maskinrum samt bokföring detta.
 • Utföra teknisk övervakning av installation, underhåll och reparation av skeppets maskiner och utrustning för att garantera överensstämmelser i förhållande till specifikationer och föreskrifter.
 • Vara ansvarig för mekanisk framdrift samt operation av skeppets mekaniska och elektriska installationer.
 • Använda sin kunskap om hur skeppets maskineri och utrustning fungerar för att identifiera och lösa problem.

Till toppen

Teknisk sjef

Anläggningens överste ansvarar för underhåll och övervakning av mekaniska, hydrauliska och elektriska system. Teknisk chef kontrollerar och deltar i styrning, underhåll och reparation av mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning och maskineri ombord på skeppet.
 
I arbetsuppgifterna kan följande ingå:

 • Beställa bränsle och andra förbrukningsvaror till maskinrum samt bokföring detta
 • Utföra teknisk övervakning av installation, underhåll och reparation av skeppets maskineri och utrustning för att garantera överensstämmelser i förhållande till specifikationer och föreskrifter.
 • Vara ansvarig för mekanisk framdrift samt operation av skeppets mekaniska och elektriska installationer.
 • Använda sin kunskap om hur skeppets maskineri och utrustning fungerar för att identifiera och lösa problem.

Till toppen

Tractoroperator

Tractoroperatören använder brunntractor för att komma ned i brunnar med deviation.
Operator aktiverar tractor och är ansvarig för underhåll av tractor och applikationer som kan användas i förbindelse med tractoroperationer.
Till toppen

Wirelineoperator

Ansvarig på däck och körning av winch samt har ansvar för att utrustning som blir använt i brunnar och fått underhåll är i gott skick. Upp och demontering av tryck av kontrollutrustning på brunnar.
Till toppen

Wirelinesupervisor

Ansvarig för utförande och planläggning av operation offshore samt representant mot kund och ansvar för rapportering till företaget och kund.
Till toppen
Källa: offshorejobb.no

Bemanningsföretag inom på offshore-sektorn i Norge

 • Orange Group
  Orange Group jobbar mot olje- och gasindustrin samt hälsosektorn
 • Offshore Crewing
  Offshorecrewing.no är en bemanningsbyrå inom offshore och onshore och erbjuder både fastanställninng och vikariat.
 • Nomaco
  Nomaco har jobbutval offshore och onshore.
 • SEMCO Maritime
  Företaget strävar efter att tillhandahålla den globala energisektorn med projekt, lösningar och arbetskraft.
 • Norsk Personal
  Regionsfokuserad bemanningsföretag som jobbar mot de flesta branscher och även ole och gasindustrin.
 • Manpower Professional Engineering
  Manpower Professional Engineering AS är ledande inom rekrytering av personal med teknisk bakgrund.
 • Hytech
  Hytech jobbar med teknisk personal offshore, onshore, in och utland.
 • Norsk Offshore Catering
  Företaget har cateringjobb offshore för kockar.

Se även: Jobba som svetsare på oljeplattform i Norge och rensa fisk i Norge