Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Sjukersättning i Norge

Sjukersättning i Norge

Från och med den dagen du börjar arbeta i Norge har du inte längre rätt till sjukersättning och sjukpenning i Sverige. Istället har du rätt till motsvarande sjukersättning i Norge. Du har även rätt till norsk sjukvård på samma villkor som övriga medborgare.

Vem kan få sjukersättning i Norge?

  • Du måste vara arbetsoförmögen på grund av ett funktionshinder som uppenbart är orsakat av sjukdom eller skada.
  • Du måste ha varit anställd i minst fyra veckor.
  • Du måste förlora pension på grund av att du inte kan jobba.

Funktionshinder kan dokumenteras med sjukskrivning och intyg från en läkare. Vid sjukdom eller skada som är direkt relaterad till muskel- och skelettsystem, kan även kiropraktor eller manuellterapeut dokumentera arbetsoförmåga i upp till tolv veckor.

Regler för sjukanmälning i Norge

Egenmelding (sjukanmälan) innebär att en anställd underrättar arbetsgivaren om oförmåga att arbeta p.g.a sjukdom eller skada utan att behöva lämna in ett läkarintyg. För att ha rätt att använda egenmelding måste du ha arbetat för din arbetsgivare i minst två månader. Vid frånvaro utöver tre kalenderdagar kan arbetsgivaren kräva läkarintyg (vanligt). Detsamma gäller om du använder egenmelding fyra gånger under en 12 månaders period (4x3 egenmeldings-dagar). Självrapporterade frånvarodagar utan läkarintyg från en läkare betraktas som egenmeldingsdagar.
Arbetar du för är en IA-verksamhet?
Då kan du använda egenmelding för upp till åtta kalenderdagar. Egenmelding kan användas i 24 kalenderdagar under en 12 månadersperiod (3x8 egenmeldings-dagar).

Regler för sjukskrivning i Norge

Skulle du fortfarande vara sjuk efter egenmeldingsdagarna (tre dagar), kontakta din läkare, manuell terapeut eller kiropraktor. Din läkare kommer att överväga om det finns skäl för frånvaro från arbete, både på första och efterföljande sjukskrivningar.

Karensdagar i Norge

I Norge har du inga karensdagar. Du får sjukersättning från den dag du sjukanmäler dig med egenmelding eller sjukskriver dig med ett läkarintyg.

Källa: Nav.no

Se även: Arbetslöshetsersättning i Norge och Jobba i Norge