Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Svenskregistrerad bil i Norge

Vem får köra svenskregistrerad bil i Norge?

svenskregistrerad bil i NorgeAtt köra svensk bil i Norge kan kosta dig dyrt om du inte följer norska regler. Regeln är att du som bor/jobbar i Norge under en kortare period eller pendlar mellan sin arbetsplats och bostad i Sverige har, om de uppfyller villkoren för detta, rätt till att köra svenskregistrerad bil i Norge. Uppfyller du kraven?

Villkor för att få köra svenskregistrerad bil i Norge

Du som ska bo i Norge upp till ett år behöver inte ansöka om något körtillstånd för att köra svenskregistrerad bil i Norge. Men du måste kunna dokumentera den tillfälliga vistelsen om du skulle bli stoppad av polis eller tullväsen. Ska du stanna i upp till två år behöver du uppfylla vissa villkor samt ansöka om ett körtillstånd för att köra svensk bil i Norge hos tollvesenet (tullverket).

Dokumentation som kan efterfrågas av polis/tullväsen

  • Anställningskontrakt eller dokumentation på tilldelad studieplats
  • Dokumentation som visar uppehållets varighet för partner/familjemedlem
  • Dokumentation som bevisar att du ska flytta utomlands
  • Dokumentation på att du hyr ut engen lägenhet/hus i utlandet

Dokumentationen måste vara tidsbegränsade till ett eller två år räknat från den dagen du flyttade till Norge. Ett anställningskontrakt med prövotid räknas inte som dokumentation på en tillfällig vistelse i Norge.

Obs! Tvivlar du på om du uppfyller kraven för att köra svenskregistrerad bil i Norge ta kontakt med norska Tollvesenet.

Om du pendlar mellan Norge och Sverige med svenskregistrerad bil krävs det att du antingen pendlar varje dag eller att du upprätthåller dig i utlandet minst 185 dagar inom en 12 månadersperiod. Ska du köra svenskregistrerad bil i Norge kan du inte folkbokföra dig i Norge, eller ha maka/make eller barn som är under 18 år och är bosatt i Norge. Utdrag ur norsk lag om tillfällig vistelse i Norge hittar du här

Importera din svenskregistrerade bil till Norge

Ska du importera din svenskregistrerade bil till Norge kan du räkna ut din kostnad hos tullverket här