Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Är du försäkrad i Norge?

Detta är en Wiki om socialförsäkring i Norge

För att innefattas av norsk socialförsäkring måste du
Jag bor i Norge, har jag norsk socialförsäkring?
Jag jobbar i Norge, har jag norsk socialförsäkring?
Vad innefattar min norska socialförsäkring?

För att innefattas av norsk socialförsäkring måste du:

Ansöka om norskt-personnummer när du flyttar till Norge och i samband med det anmäla flyttning till folkbokföringen i det nordiska land du flyttar från. Du blir folkregistrerad i Norge och omfattas av socialförsäkringen (folketryggden) i Norge.
Till toppen

Om du bor i Norge då gäller följande:

Huvudregeln är att alla som uppehåller i Norge omfattas av socialförsäkringen (folketryggden) i Norge. Detta gäller dock inte om du arbetar i ett annat land t.ex Sverige. I så fall tillhör du arbetslandets socialförsäkring.

Undantag: Om du under en kortare/begränsad period arbetar i ett annat land på uppdrag av en arbetsgivare i Norge, är du fortfarande omfattad av socialförsäkringen i Norge.
Till toppen

Om du jobbar i Norge då gäller följande:

Huvudregeln är att alla som arbetar i Norge omfattas av socialförsäkringen (folketryggden) i Norge.

Undantag: Om du under en kortare/begränsad period arbetar i ett annat land på uppdrag av en arbetsgivare i Norge, då kallas du för ”utsänd arbetstagare”, och omfattas av socialförsäkringen i det land du är utsänd ifrån.
Till toppen

Din norska socialförsäkring kan infatta följande:

 • Norsk A-kassa (dagpenning) om du skulle bli arbetslös. Bidrag vid arbetslöshet är en del av socialförsäkringen, du behöver inte anmäla dig till en arbetslöshetskassa men måste registrera din som arbetssökare hos NAV.
 • Norsk sjukvård, behandling hos norsk läkare, på sjukhus och livsviktig medicin täcks av socialförsäkringen. Du betalar som regel en egenavgift för detta.
 • Norsk sjukpenning baserad på din årsinkomst om du skulle bli sjuk eller skadad. Kan ges i upp till ett år.
 • Rehabiliteringspenning eller ersättning vid yrkesinriktad rehabilitering eller tidsbegränsat stöd eller förtidspension om du inte kommer tillbaka i arbete innan sjukpenningperioden är slut (upp till ett år).
 • Korskt vårdbidrag om du eller ditt barn skulle behöva särskild vård i hemmet på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Grundbidrag för att täcka vissa nödvändiga extrautgifter på grund av sjukdom. Ges till exempel till transporter, dyr kosthållning vid diet, för att hålla ledarhund för synskadade etc.
 • Hjälpmedel till sjuka eller funktionshindrade personer.
 • Ålderspension efter intjäning i Norge. Ges från det man fyllt 67 år. Du tjänar in pensionsrätt även om du inte arbetar utan endast bor i Norge. Undantag: Detta gäller inte om du redan har fått pension från ett annat land och har slutat arbeta.
 • Norsk havandeskapspenning (under graviditeten i Norge) om det skulle vara så att du måste sluta arbeta för att du är gravid.
 • Föräldrapenning i 44 veckor efter födsel, som ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beräknas på samma sätt som sjukpenning. Kan ges upptill 54 veckor om du väljer en reducerad nivå. Bidragsperioden kan delas mellan mamman och pappan när båda har tjänat in rätt till förmånen, dvs. har varit i jobb i minst sex av de senaste tio månaderna. Gäller också vid adoption.
 • Engångsbidrag vid födsel om det inte föreligger rätt till föräldrapenning. Gäller också vid adoption.
 • Omsorgsbidrag eller tillfällig föräldrapenning som ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av vård av sjukt barn.
 • Norskt barnbidrag till barn upptill 18 år.
 • Vårdnadsbidrag för barn mellan 1 och 3 år som inte går i en förskola med statsstöd.
 • Bidrag till ensamstående förälder om du är ogift eller skild och ensam har vårdnaden om barn under 8 år.
 • Underhållsstöd om du har krav på underhållsbidrag från barnets andra förälder, och vederbörande inte betalar bidraget.
 • Efterlevandepension om du är änka eller änkeman efter en person som har tjänat in pensionsrättigheter i Norge.
 • Barnpension till barn som mister en av föräldrarna och den avlidna har tjänat in pensionsrättigheter i Norge.
 • Begravningsstöd efter ekonomisk behovsprövning.
 • Vid arbetsskada gäller särskilda, mer fördelaktiga regler för rätt till och beräkning av sjukpenning, handikappension, barnpension etc.
 • Huvudregeln är att tillhörighet till den norska socialförsäkringen upphör när
  • du tar ett arbete i ett annat land. Undantag: Gäller inte om du är utsänd från en arbetsgivare i Norge för att arbeta i ett annat land under en begränsad period
   eller
  • du flyttar till ett annat land. Undantag: Gäller inte om du fortsätter att arbeta i Norge och inte samtidigt tar ett arbete i det nya bosättningslandet.

Till toppen

Ser du fel eller vill komplettera denna wiki-sidan är du mer än välkommen. Då loggar du in och redigerar dokumentet. Denna wiki'n är skriven i HTML så är du osäker på hur du ska göra ändringar så kan du gärna skriva en kommentar under "diskussion" så blir sidan uppdaterad inom kort.
 • Hjälpsam0
 • Inte hjälpsam0