Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Yrkesskadeersättning

Yrkesskadeersättning

Advokatfirmaet Johansen & Sivertsen AS har över 10 års erfarenhet med personskade- och yrkesskadeförsäkring. Våra två advokater jobbar dagligen med allt från mindre olyckshändelser som medför minimalt med ersättning, till stora omfattande saker där den skadade änder upp med fullt funktionshinder. Inga skador är för små för en juridisk värdering. Du kan ha krav på ersättning även vid mindre skador.

30 min gratis konsultation

Alla medlemmar av Cribs Norge har rätt till 30 min gratis konsulterande för att kartlägga huruvida du kan ha krav på ersättning efter en skada som uppkommit i arbetssammanhang. Därefter kommer vi ta kontakt med din arbetsgivares yrkesskadeförsäkringsbolag, NAV, din läkare m.fl., allt beroende på hur omfattande din skada är. Vi står för all kontakt med försäkringsbolaget, du ska inte behöva göra annat än att bli frisk så fort som möjligt.

Pris efter konsultationen?

Advokatutgifterna täckas av yrkesskadeforsikringsselskapet i Norge. För dig betyder det att advokatarvodet är kostnadsfritt.

När du kontaktar Advokatfirmaet Johansen & Sivertsen

Vid krav på ersättning kommer advokatfirmaet Johansen & Sivertsen att göra en beräkning på hur mycket pengar du har krav på, och se till att försäkringsbolaget betalar ut ersättning i rimlig tid efter att skadan är anmäld. Ofta har du krav på ersättning från försäkringsbolaget även om saken inte är färdigbehandlad, om det anses att det är stor chans för att skadan blir godkänd som yrkesskada och att det är ett sammanhang mellan den förlust du har blivit påförd av din yrkesskada.

Advokatfirmaet Johansen & Sivertsen AS
Strøket 8
1387 Asker